Inspectie & Onderhoud

inspectie & onderhoud

Het is verder belangrijk dat platte daken  onderhoud krijgen, dit in verband met  jaarlijks terugkerende vervuiling op de platte daken, waardoor de hemelwater afvoeren verstopt raken. En de lichte dakkonstruktie.s van heden ten dagen, een te zware belasting krijgen, met in het ergste geval doorbuiging, of wegzakken van het platte dak.

Dit onderhoud (reinigen van daken) worden door Istadakbedekking  uitgevoerd middels een vooraf  afgesproken onderhoudskontrakt.

Verder kunnen wij voorzien in het inspekteren van daken, naar de algehele toestand van het dak, en aan de hand daarvan wordt een inspektie rapport gemaakt, waar dan na overleg een Prijsaanbieding kan worden gemaakt.

Belangrijk is het schoonhouden van daken en afvoeren. Dit om verstoppingen tegen te gaan, en de levensduur van de dakbedekking te verlengen.